УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ

ТЕЛК се разкриват към държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери. ТЕЛК биват Общи и Специализирани. В състава на комисията участват най-малко трима лекари с призната клинична специалност, от които един председател.ОСВИДЕТЕЛСТВАТ ЛИЦА С:
Временна неработоспособност
Трайно намалена и загубена работоспособност
Други поводи, предвидени в нормативните документи

ТЕЛК ИЗВЪРШВАТ:
Контролна методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържат ежедневна връзка с ТП на НОИ и Дирекция "Социално подпомагане".

СПЕЦИАЛИСТИ:
Първи състав:
Председател: Д-р Евгения Гайдарска
Членове: Д-р Георги Кънчев, Д-р Поля Цанова

Втори състав:
Председател: Д-р Агнешка Белчу
Членове: Д-р Иван Ватовски, Д-р Ненка Каменова

Трети състав:
Председател: Д-р Георги Кънчев
Членове: Д-р Николай Николаев

Очна ТЕЛК:
Председател: Д-р Тинка Върбанова
Членове: Д-р Красимира Линева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 486; 886 489; 886 495;   886 493; 886 488

 
You are here: Начало СТРУКТУРА ТЕЛК