УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Болничната аптека задоволява потребностите на клиничните и предклинични звена с лекарствени средства и консумативи и отпуска по   безплатни рецепти скъпоструващи медикаменти, закупувани от Министерство на здравеопазването за пациенти, лекувани амбулаторно. Обособени са два самостоятелни сектора с приемни помещения за стационар и пациенти.

   

Изработват се екстемпорални форми:

- разтвори
- сиропи
- прахове
- унгвенти

Има обособен асептичен сектор, оборудван с необходимите апарати за изготвяне на стерилни разтвори. Отпускането на медикаментите и консумативите е индивидуално за всеки болен, в количества, съобразени с нуждите и продължителността на лечение.
Всички разходи за клиники и пациенти ежедневно се отчитат  и обработват електронно.В аптеката:
се доставят, съхраняват и разпределят по заявки от клиниките и отделенията готови лекарствени средства и консумативи.


КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 440; 886 432

 
You are here: Начало СТРУКТУРА БОЛНИЧНА АПТЕКА