УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ

През 1956 г. в Окръжна болница - Плевен е създадено отделение по ортопедия и травматология със зав. отделение д-р Асен Попов. Впоследствие през 1984 г. е обособена клиниката като част от катедра "Хирургия" с първи ръководител доц. д-р Марин Ганчев.
Катедрата по ортопедия и травматология /КОТ/ е обособена като самостоятелно научно лечебно звено през 1994 г. начело с проф. д-р Марин Ганчев.ДЕЙНОСТИ:

Ендопротезиране на големите стави:
- тазобедрена
- колянна
- раменна
- лакътна и на пръстите

Микрохирургия:
- възстановяване на съдове и нерви
- реплантация и трансплантация

Тазова и гръбначна хирургия

Артроскопия на всички стави, при които е  приложим този метод


Интрамедуларна остеосинтеза, както и другите видове  остеосинтеза


Детска ортопедия


Хирургия на ръката

 


Доц. д-р Емил Балтов, дм
началник клиника


Роден на 17 август 1951 г. в Плевен. През 1977 г. завършва Медицинска академия в София. През 1982 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология". Диплома за кандидат на медицинските науки получава през 1987 г. От 1996 г. е доцент. Започва лекарската си кариера като ординатор в Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - Плевен.

СПЕЦИАЛИСТИ:

 

Доц. д-р Емил Балтов, дм
Проф. д-р Аспарух Аспарухов, дмн
Доц.Д-р Вихър Манчев Ковачев,дм
Д-р Свилен Тодоров
Д-р Димитър Василев
Д-р Марин Симеонов
Д-р Петьо Данаилов
Д-р Георги Спасов
Д-р Любомир Кръстев
Д-р Йордан Вълешков
Д-р Емил Симеонов
Д-р Георги Димитров
Д-р Христо Гигов
Д-р Елин Благоев

Д-р Трифон Трифонов

Д-р Абдулхаким Алшаргаби

Д-р Константин Тотев
Ст.м.с. Нели Иванчева

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, бул. "Русе" 89, тел.: 064/ 886 541, 886 542, 886 547; 886 549

 

 
You are here: Начало ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ