УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Клиниката е звено от Онкологичния център. Наследила е добрите традиции на онкохирургичното отделение, създадено преди близо 60 години и е доразвила основните направления на онкохирургичната дейност в най-съвременна светлина. Има извоюван и признат авторитет в страната и чужбина. Поддържа връзки и обменя опит с Берлинския, Виенския университет и Берлински, Лондонски и Виенски клиники.

 

Клиниката обслужва пациенти от голям регион и цялата страна като годишно се извършват около 1000 операции и над 8000 прегледа. Извършва прегледи, консултации, операции и диспансеризация на пациенти от голям регион и от цялата страна

 

ЕКИПЪТ НА КЛИНИКАТА Е СПЕЦИАЛИЗИРАН В ТРЕТИРАНЕТО НА:

 

Пациенти със доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза

Пациенти с тумори на кожата

Пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво, правото черво и ануса

Пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза

Пациенти с мекотъканни доброкачествени и злокачествени тумори

 

 

ВНЕДРЕНИ СА НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ ДИАГНОСТИЧНИ И ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ

 

Интервенционална диагностика на млечната жлеза

- Тънкоигленна аспирационна биопсия

- Дебелоигленна режеща (core cutting ) биопсия

- Ексцизионна биопсия на непалпиращи се лезии след локализиране с метална нишка под ехографски контрол.

- Диагностична ексцизия на лезии на млечната гърда

- Пункция на метатстатични лимфни възли под ехографски контрол

Лечебни оперативни методи при заболявания на млечната жлеза:

- Запазваща гърдата операции с онкопластичен подход, постигащ онкологична сигурност и добър козметичен резултат.

- Субкутанна мастектомия с едномоментно изграждане на гърдата с имплантопластика

- Запазваща кожата мастектомия с едномоментно изграждане на гърдата с имплантопластика

- Отстраняваща гърдата мастектомия с едномоментна или отложена реконструкция с имплантопластика или собствени тъкани

- Аксиларна лимфна дисекция в обем ІІ и ІІІ нива

- Сентинелна лимфна биопсия

 

Отворена, лапароскопска и роботизирана хирургия при рак на дебелото  и правото черво

Лапароскопска хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха и червата.

Лапароскопска холецистектомия

Лапароскопска херниопластика

Лапароскопска хирургия на диафрагмалната херния и гастроезофагиалния рефлукс

Диагностична и терапевтична ексцизия на кожни тумори

Онкопластичен подход при ексцизия на кожни тумори с цел постигане на добър козметичен резултат

Лимфна дисекция в необходимия обем при меланом и рак на кожата

Сентинелна биопсия при малигнен меланом и рак на кожата

Дебелоиглена режеща (core cutting ) биопсия при  мекотъканни тумори

 

Диагностична и терапевтична ексцизия на мекотъканни тумори

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н.

Д-р Добромир Димитров, д.м.

Д-р Митко Енчев, гл. ас.

Д-р Васил Нанев, ас.

Д-р Геновева Вълчева

 

Д-р Ивелина Петрова

 

_

Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н.

Началник клиника

Проф. Делийски е роден през 1950г. завършва ВМИ в гр. София през 1974г. От 1976 година е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „ Пропедевтика на хирургическите болести” към ВМИ-Плевен. Докторска дисертация защитава през 1991 година. Доцент и ръководител на катедра „Онкология” към ВМИ – Плевен е от 1993г. От 1993 г. е ръководител на Онкологичния център към Плевенската болница. Професор от 2005г.

 

Има специалност по хирургия и онкология. Утвърден специалист в областта на хирургията на стомаха, червата, ануса, малкия таз, млечната жлеза и др. Многократните му специализации във водещи университетски клиники в Европа  дават възможност  в клиниката да бъдат внедрени нововъведения, гарантиращи прилагане на съвременно третиране на пациентите.

_

Д-р М. Енчев

Главен асистент

Специалност по хирургия и онкология

Дългогодишен опит в областта на хирургията на млечната жлеза и стомашно- чревния тракт.

_

Д-р Вл. Рачков

Специалност по хирургия

Дългогодишен опит в областта на общата хирургията. Задълбочаване на познанията в областта на онкохирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза, лапароскопска хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт.

_

Д-р Г. Вълчева

Специалист по хирургия и онкология.

Дългогодишен опит в областта на общата хирургия. Задълбочаване на познанията в областта на онкохирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза, лапароскопската хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт

_

Д-р Д. Димитров, д.м.

Асистент

Специалност по хирургия

Специализации в Германия, Турция, Хърватия

Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт и херниите на предната коремна стена.

_

Д-р В. Нанев

Асистент

Специалност по хирургия

Специализации в Германия, Швейцария

Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт и херниите на предната коремна стена.

Д-р Ив. Петрова

Редовен специализант

Задълбочено проучване на заболяванията на млечната жлеза и онкопластичния подход при рак.

Ст. м. с. Изабела Георгиева

Специалност Управление на здравни грижи, магистър.

 

КОНТАКТИ

Плевен, бул. „Георги Кочев” 8а, тел: 064/886 244; 064/886 300, e-mail: onco_surgery@abv.bg

 
You are here: Начало ОНКОХИРУРГИЯ