УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА

КЛИНИКАТА ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА В НАВЕЧЕРИЕТО НА 150-ГОДИШНИНАТА НА УМБАЛ – ПЛЕВЕН. Клиниката по нефрология и диализа е създадена през 1974 г., едновременно със създаването на Медицинския университет – Плевен.

От малко отделение с 10 легла и два диализни апарата Клиниката претърпя бурно, прогресивно развитие в своята 40-годишна история. Заедно с непрекъснатото усъвършенстване на лечебните методи се разширяваше легловата база, внедряваше се нова апаратура, повишаваше се квалификацията на всички кадри – лекари, медицински сестри, технолози и санитари.

Понастоящем клиниката включва: Отделение по нефрология с 25 легла, Отделение по диализа с 21 поста, Приемен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на УМБАЛ, Кабинет по хронична бъбречна недостатъчност.

В Клиниката се осъществява диагностика и лечение на остри и хронични бъбречни заболявания - пиелонефрити, гломерулонефрити, бъбречнокаменна болест, бъбречна поликистозна болест, сателитни нефропатии.

Прилагат се всички класически и модерни методи на изследване – ехография, венозна урография, компютърна томография, пункционна бъбречна биопсия, и на лечение – имуносупресивни схеми, пункции и склерозиране на бъбречни кисти под ехографски контрол. Отделението по диализа е оборудвано с модерна диализна апаратура.

Лечението на крайния стадий на хроничната бъбречна недостатъчност се извършва с най-модерните диализни методи: хемодиализа и перитонеална диализа. Провежда се безотказно животоспасяващо лечение на острата бъбречна недостатъчност и тежките екзогенни интоксикации както с хемодиализа, така и с карбоперфузия. Понастоящем с диализа се лекуват постоянно повече от 100 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Приемат се безотказно пациенти, нуждаещи се от консултации и лечение, от всички диализни звена на Западна и Централна Северна България.

Клиниката по нефрология и диализа осъществява консултативна помощ на болниците от всички съседни области – Ловеч, В. Търново, Враца, Габрово.

В клиниката се провежда обучение по вътрешни болести на студенти по медицина от пети и шести курс. Клиниката е утвърдена база за провеждане и на профилна специализация по нефрология.

Щатният състав включва 13 лекари – нефролози, от които четирима асистенти, осем ординатори и един професор. Началникът на клиниката - проф. Тодоров, има научна степен “доктор на мед. науки”. Той е член на Управителния съвет на Научното медицинско дружество по нефрология, на ръководството на Балканската асоциация по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи (BANTAO), на Европейската асоциация по диализа и трансплантация (EDTA), на Международното дружество по нефрология (ISN).

Включен е в изданията на няколко световни биографични сборника “WHO IS WHO IN THE WORLD”, “ WHO IS WHO INSCIENCE AND ENGINEERING, DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY, “2000 OUTSTANDING INTELECTUALS OF THE 21ST CENTURY”.

Плевенската Университетска болница има модерна клиника по нефрология и диализа, отговаряща на съвременните изисквания за диагностика и лечение на бъбречните заболявания и за диализна дейност.

 


 

 


Проф. д-р Васил Тодоров, дмн
началник клиника

Роден на 15 октомври 1953 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицинска академия в София през 1979 г., след което работи като ординатор-терапевт в Станция за бърза и неотложна медицинска помощ в Плевен. От 1980 г. е асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ-Плевен. Доцент по нефрология към катедра "Вътрешни болести" е от 1995 г. Има придобити специалности "Вътрешни болести" и "Нефрология".

Проф. д-р Васил Тодоров има научна степен "доктор на медицинските науки" и е член на Управителния съвет на Научното медицинско дружество по нефрология, на ръководството на Балканската асоциация по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи /BANTAO/, на Европейската асоциация по диализа и трансплантация /EDTA/, на Международното дружество по нефрология (ISN), на Експертния съвет по нефрология и диализа към Министерство на здравеопазването. Проф. Тодоров е академик в Българската академия на науките и изкуствата и е национален консултант по диализа.

СПЕЦИАЛИСТИ:


Проф. д-р Васил Тодоров, дмн
Д-р Бисер Борисов
Д-р Милена Стоименова
Д-р Бисерка Димитрова 
Д-р Емил Шимбов
Д-р Борислав Игнатов
Д-р Калина Алексиева

Д-р Диана Василева

Ст. м. с. Дечка Любомирова - отделение по нефрология

Ст. м. с. Наталия Банчева - отделение по диализа

 

 

 

 
You are here: Начало НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА