УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА

Клиниката по нефрология и диализа е създадена през 1974 г., едновременно със създаването на Медицинския университет – Плевен.
Клиниката включва: Отделение по нефрология, Отделение по диализа, Приемен кабинет в Консултативно-диагностичния блок, Кабинет по хронична бъбречна недостатъчност.



ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

Остър и хроничен пиелонефрит
Остър и хроничен гломерулонефрит
Бъбречнокаменна болест
Бъбречна поликистозна болест
Сателитни нефропатии (диабетна, лупусна, подагрозна и др.)

Остра бъбречна недостатъчност, Хронична бъбречна недостатъчност и др.

Прилагат се всички класически и модерни методи на изследване: ехография, венозна урография, компютърна томография, пункционна бъбречна биопсия и на лечение: антибиотично лечение на инфекции на бъбреците и пикочните пътища, имуносупресивни схеми, пункции  и склерозиране на бъбречни кисти под ехографски контрол и др.

КНД осъществява консултативна помощ по нефрология и диализа на болниците от   областите: Ловеч, В. Търново, Враца, Габрово, Монтана, Видин, Разград, Силистра.


Отделението по диализа е оборудвано с модерна диализна апаратура и апаратура за водоподготовка. Лекуват се постоянно повече от 100 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Приемат се безотказно пациенти, нуждаещи се от консултации и лечение от всички диализни звена на Западна и Централна Северна България.

Лечението на крайния стадий на хроничната бъбречна недостатъчност се извършва с най-модерните диализни методи: хемодиализа и перитонеална диализа. Осъществява се катетеризация на централни вени, като се имплантират временни и постоянни катетри. Конструират се артерио-венозни анастомози (фистули).
Провежда се безотказно животоспасяващо лечение на острата бъбречна недостатъчност и тежките екзогенни интоксикации както с хемодиализа, така и с карбоперфузия.


Проф. д-р Васил Тодоров, дмн
началник клиника

Роден на 15 октомври 1953 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицинска академия в София през 1979 г., след което работи като ординатор-терапевт в Станция за бърза и неотложна медицинска помощ в Плевен. От 1980 г. е асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ-Плевен. Доцент по нефрология към катедра "Вътрешни болести" е от 1995 г. Има придобити специалности "Вътрешни болести" и "Нефрология".

Проф. д-р Васил Тодоров има научна степен "доктор на медицинските науки" и е член на Управителния съвет на Научното медицинско дружество по нефрология, на ръководството на Балканската асоциация по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи /BANTAO/, на Европейската асоциация по диализа и трансплантация /EDTA/, на Международното дружество по нефрология (ISN), на Експертния съвет по нефрология и диализа към Министерство на здравеопазването. Проф. Тодоров е академик в Българската академия на науките и изкуствата и е национален консултант по диализа.

СПЕЦИАЛИСТИ:


Проф. д-р Васил Тодоров, дмн
Д-р Бисер Борисов
Д-р Милена Стоименова
Д-р Бисерка Димитрова 
Д-р Емил Шимбов
Д-р Борислав Игнатов
Д-р Калина Алексиева

Д-р Диана Василева

Ст. м. с. Дечка Любомирова - отделение по нефрология

Ст. м. с. Наталия Банчева - отделение по диализа

 

 

 

 
You are here: Начало НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА