УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА

Клиниката по нефрология и диализа е създадена през 1974 г. едновременно със създаването на Медицински университет - Плевен.
Клиниката включва: Отделение по нефрология, Отделение по диализа, Приемен кабинет в Консултативно-диагностичния блок, Кабинет по хронична бъбречна недостатъчност.

   

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
Пиелонефрити
Гломерулонефрити
Бъбречнокаменна болест
Бъбречна поликистозна болест
Сателитни нефропатии

Прилагат се всички класически и модерни методи на изследване:
ехография, венозна урография, компютърна томография, пункционна бъбречна биопсия и на лечение - имуносупресивни схеми, пункции    и склерозиране на бъбречни кисти под ехографски контрол, плазма- и цитофереза и пр.

КНД осъществява консултативна помощ по нефрология и диализа на болниците от   областите:
Ловеч, В. Търново, Враца, Габрово, Монтана, Видин

КНД осъществява консултативна помощ по нефрология и диализа на болниците от   областите:
Ловеч, В. Търново, Враца, Габрово, Монтана, Видин

Отделението по диализа е оборудвано с модерна диализна апаратура и апаратура за водоподготовка. Лекуват се постоянно повече от    100 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Приемат се безотказно пациенти, нуждаещи се от консултации и лечение от всички диализни звена на Западна и Централна Северна България.

Лечението на крайния стадий на хроничната бъбречна недостатъчност се извършва с най-модерните диализни методи: хемодиализа   бикарбонатна и ацетатна; перитонеална диализа.

Провежда се безотказно животоспасяващо лечение на острата бъбречна недостатъчност и тежките екзогенни интоксикации както с хемодиализа, така и с карбоперфузия.Проф. д-р Васил Тодоров, дмн
началник клиника

Роден на 15 октомври 1953 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицинска академия в София през 1979 г., след което работи като ординатор-терапевт в Станция за бърза и неотложна медицинска помощ в Плевен. От 1980 г. е асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ-Плевен. Доцент по нефрология към катедра "Вътрешни болести " е от 1995 г. Има придобити специалности - "Вътрешни болести" и "Нефрология". Проф. д-р Васил Тодоров има научна степен "доктор на медицинските науки" и е член на Управителния съвет на Научното медицинско дружество по нефрология, на ръководството на Балканската асоциация по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи /BANTAO/, на Европейската асоциация по диализа и трансплантация /EDTA/, на Експертния съвет по нефрология и диализа към Министерство на здравеопазването.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Васил Тодоров, дмн
Д-р Румяна Бонева
Д-р Лазар Гарев
Д-р Бисер Борисов
Д-р Милена Стоименова
Д-р Бисерка Димитрова
Д-р Добромир Досев
Д-р Иванка Нинова
Д-р Емил Шимбов
Д-р Борислав Игнатов
Д-р Евгения Цолова
Д-р Цветелина Евтимова
Д-р Калина Алексиева
Ст. м.с. Дечка Любомирова-отделение по нефрология
Ст. м.с. Йорданка Николова -отделение по диализа

 
You are here: Начало НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА