УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по КАРДИОЛОГИЯ и РЕВМАТОЛОГИЯ

Клиниката по кардиология "Проф. Кирил Чичовски" е приемник на формираното при създаването на болницата вътрешно отделение. В състава на отделението е имало сектори по кардиология, нефрология, ендокринология. През 1965 г. към отделението се обособява един филиал  за сърдечно-съдови и ставни заболявания   в Славяново.

През 1977 г. се обособяват клиничните катедри, каквато е и катедра "Вътрешни болести и терапия". За нуждите на обучението по медицина и съобразно методологичните критерии се обособява Клиника по кардиология и ревматология с интензивен кардиологичен сектор. От 2003 г. клиниката носи името на известния български кардиолог и функционалист проф. Кирил Чичовски.ДЕЙНОСТИ:
В отделението се провежда неинвазивна оценка на болните
Холтер-ЕКГ
Велоергометрична работна проба
Холтер за артериално налягане
всички параклинични изследвания
ЕКГ изследване на   RR вариабилитетПроф. д-р Снежанка Тишева
началник клиника

Родена на 02.01.1960 г. в Асеново, Плевенско. Завършва ВМИ - Плевен. Работи като асистент, старши асистент и главен асистент в Клиника по кардиология и ревматология. През 2005 г. защитава докторска дисертация, доцент по кардиология от 2006 г. От 2007 г. е Началник на клиника по кардиология и ревматолoгия при УМБАЛ " Д-р Г. Странски" - Плевен. Има над 60 публикации в български и чуждестранни списания в областта на хипертензиологията, имунологията при сърдечно-съдовата патология, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, превантивна кардиология. Ръководител на четири докторски разработки, една защитена дисертация и научни проекти, чиито резултати са представени на европейски и световни научни форуми. Специализации в Испания, САЩ, Гърция, Холандия. Получава награда на името на д-р Атанас Москов за научна продукция от ДКБ - 2002 г. Номинирана от РК на БЛС за Медик на годината за 2007 г. От 2010 г. дипломиран Европейски хипертензиолог

СПЕСПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Снежанка Тишева, дм
Доц. д-р Фредерик Григоров, дм
Доц. д-р Кирил Яблански, дм
Д-р Виржиния Йорданова
Д-р Диана Гайдарова
Д-р Надя Станчева, дм
Д-р Иван Герчев
Д-р Ася Янакиева
Д-р Павлинка Петрова
Д-р Евгени Евтимов
Ст.м.с. Лилия Занева

 
You are here: Начало КАРДИОЛОГИЯ и РЕВМАТОЛОГИЯ