УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Позволете ми да изкажа удовлетворение от бързината и професионализма, с които министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков реши абсурдната ситуация, в която бяха въвлечени няколко от водещите болници в страната.

Управлението на публични средства е изключително отговорна задача и е недопустимо с подобни действия да се застрашава спокойствието и сигурността на нашите над 1 700 служители и техните семейства, както и на над 45 000 пациенти, които всяка година доверяват на специалистите на УМБАЛ – Плевен своят живот и здраве. От тях  49% постъпват в лечебното заведение по спешност.

Моя отговорност като ръководител на втората по големина многопрофилна университетска болница в България е да уверя обществеността, че няма сътресения в работата на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”.

Университетската болница е в стабилно финансово състояние.

Въпреки икономическата, политическа и  банкова криза ръководството на болницата успя да постигне положителен финансов резултат и да не допусне натрупването на дългове.

УМБАЛ – Плевен е и най-големият работодател в региона, който изплаща редовно и в пълен размер трудовите възнаграждения на своите служители. Показателите за лечебна дейност бележат непрекъснато подобрение.

УМБАЛ - Плевен инвестира в апаратура и обновяване на базата с цел да осигури най-съвременно здравеопазване за своите пациенти.

Посветила съм целия си професионален и личен път на Плевенската университетска болница и ще продължа да се боря за превръщането й в модерен център за лечение и обучение на бъдещи лекари.

С уважение,

Д-Р НАТАША МАНЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА УМБАЛ „Д-Р Г. СТРАНСКИ”

 

„СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВЛАДИ, НИКИ, ЦВЕТИ И ИВАН” ОСИГУРИ ОСЕМ РЕАНИМАЦИОННИ ЛЕГЛА, С МОНИТОРИ И БРОНХОСКОП ЗА УМБАЛ - ПЛЕВЕН

Седем реанимационни легла с монитори и бронхоскоп получи УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, от инициативата „Справедливост за Влади, Ники, Цвети и Иван”. Съболезнования за загубата и дълбока благодарност за дарението, което ще помогне за спасяването на други животи, поднесоха на бащата на Цвети – Христо Таслаков, изпълнителният директор на болницата д-р Наташа Манева и финансовият директор Тунай Потурлиев. В предаването на дарението участваха майката на Цвети - Валя Таслакова и майката на Влади - Галя Горанова.

Общо осем легла с монитори и бронхоскоп, осигуриха чрез дарения близките на Влади, Ники, Цвети и Иван обединени от каузата да помогнат на други пострадали и нуждаещи се от интензивни грижи. Стойността на дарението е 71 856 лева.

Родителите ни съобщиха, че в кампанията за два месеца са събрани 103 799.04 лева.  Към момента в дарителската сметка и от отчетени кутии има налични 31 541.12 лв., с които ще бъде закупена техника за университетската болница в Плевен.

Клиниката по анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ - Плевен обслужва над милион и половина пациенти от Плевен, Ловеч, Троян, Габрово, Враца, Монтана, Велико Търново. Единствено в нея е възможна реанимация при липса на активно дишане. Началникът на клиниката проф. Радко Радев благодари за благородния жест и изрази съжаление, че въпреки положените усилия не са успели да спасят Цвети.

Специалистът коментира, че пътните инциденти, пострадалите от които идват при тях са станали изключително жестоки. Отговорност на цялото общество е справянето с този проблем, категоричен бе той.

С осемте реанимационни легла с монитори от най-висок клас УМБАЛ –Плевен се нарежда на второ място в страната по високоспециализирано реанимационно оборудване след „Пирогов”, допълни проф. Радев.

Допълнителна информация за инициативата „Справедливост за Влади, Ники, Цвети и Иван” можете да намерите на адрес: http://spravedlivost.eu/

 

 

МЗ ОБЯВЯВА КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Министерство на здравеопазването обявява краен срок: 10.06.2014 г. (вторник), за подаване на заявления от лекари-специализанти и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Крайният срок се обявява с цел създаване на възможност за заемане на пълния обем от места за финансиране по проекта и същевременно осигуряване на достатъчно време за теоретично и практическо обучение за периода от сключване на договори по проекта до 31.12.2014 година.

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

Попълненото заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България“ и копието от договора за обучение следва да бъдат подадени в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000 или по пощата с обратна разписка.

Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:

„За Министерство на здравеопазването

Адрес: "Света Неделя" № 5, София 1000

Заявление за участие в проект BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".

 

Класирането ще бъде публикувано на 13.06.2014 г. (петък) на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/, в рубрика „Текущи проекти“, под-рубрика „Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, секция „Нови възможности за лекарите в България“, точка III. Класиране.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът на проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е удължен до 31 декември 2014 година и могат да вземат участие нови ментори /лекари, специалисти по здравни грижи и др. от УМБАЛ Плевен/, които в реална работна среда да обучат студенти, които до момента не са били част от проекта.

 

За допълнителна информация www.praktiki.mon.bg и тел.: 064/886319

 
Още статии...
Страница 2 от 20
You are here: Начало