УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

НАГРАДИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УМБАЛ – ПЛЕВЕН

Награди за Международния ден на професионалистите по здравни грижи получиха медицински сестри от УМБАЛ “Д-р Г. Странски” - Плевен. С приза „Сестра на годината 2013” в категория „За доказан професионализъм и компетентност” бяха отличени Юлия Николова – медицинска сестра в Спешно отделение и Марияна Мичева от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Лариса Горанова от Акушерска клиника и асистент към Факултет „Здравни грижи” стана „Старша акушерка на 2013 г.” – „ „За доказан професионализъм и активно участие в организационния живот на университетската болница”. Росица Георгиева – акушерка в Отделението по неонатология получи приз „За професионализъм и компетентност и умения за работа в екип”.

Признание „За достойно извървян професионален път и работа изпълнена с любов, всеотдайност и отговорност” получиха пенсионираните медицински сестри: Стефка Петкова, Гинка Дешева, Лиляна Якимова, Цветанка Маринова и рехабилитаторът в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина за висока  квалификация и успешна работа в екип  - Венета Минева.

Поздравителен адрес към професионалистите по здравни грижи отправи изпълнителният директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – д-р Наташа Манева и доц. Грънчарова – почетен декан на Факултет „Обществено здраве”.

Тържеството по случай Международния  ден на сестринството -12 май уважиха заместник- изпълнителният директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” и декан на Факултет „Здравни грижи” – доц. Александър Вълков, директорът на РЗОК – Плевен и административният отговорник на Втора клинична база - д-р Калин Поповски.

В УМБАЛ – Плевен работят 789 специалисти по здравни грижи, от които 566 медицински сестри, 812 акушерки, 87 медицински и 33 рентгенови лаборанти и 21 рехабилитатори, информира главната систера в университетската болница Ивайла Христова. От тях 169 с бакалавърска степен по УЗГ, 76 с магистърска. За втора поредна година в лечебното заведение, съвместно с Медицинския университет в Плевен, има разрешени места по държавна поръчка за следдипломно обучение на специалисти с образователно-квалификационна степен  „бакалавър” или „професионален бакалавър” от професионално направление „здравни грижи” по специалности: Анестезиология и интензивни грижи, Операционна и превързочна техника,   Психиатрични грижи, Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа, Спешна медицинска помощ, Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания

Специален поздрав за всички участници и наградени поднесоха Дора Костова с песента „Плевналийка”

и  Клаудия Красимирова с песента „Моминство – Цвете в градина” с музикален съпровод на акордеон от г-жа Емилия Кръстева.

 

Честването продължи с  Петия научно-практически форум за специалисти по здравни грижи посветен на Международния ден на сестринството.

 

ОБОРУДВАНЕ ЗА 10 МИЛИОНА ПО ПРОЕКТ В УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ПЛЕВЕН

На 9 май, от 12 часа в Зала №6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен се проведе текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/002„Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“.

Участие в пресконференцията взеха представители на Министерство на здравеопазването и екипа по управление на СРИП към МЗ, директорът на УМБАЛ д-р Наташа Манева, членове на борда на директорите на лечебни заведения, директори на лечебни и здравни заведения от областта, представители на местната власт и други.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗпо схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

ПроектBG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 150 590, 72 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 8 498 082, 92 лв.

Основната цел на проекта е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.

 

Към момента по проекта в УМБАЛ е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура и техника: дигитална ехографска система; конвенционален дигитален графично-скопичен рентгенов апарат; компютърен томограф; ядрено-магнитен резонанс; дигитален мамограф; система ПАКС; ендоскопска система, окомплектована с конфокаленлазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; дизелов агрегат с мощност 50 kw и 4 броя асансьори.

 

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА

По повод Международния ден на имунологията – 29 април, в трите центъра по имунология в Плевен се организира седмица на отворените врати.

От 22 до 29 април 2014 г. в Медико-диагностична лаборатория по имунология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД - Плевен, МЦ КИРМ Плевен и  МДЛ „Имунодиагностика П.П.” ЕООД, ще бъдат консултирани безплатно пациенти със съмнение за имунен дефицит.

Кампанията на трите центъра в града е част от Международна седмица на първичните имунодефицити, подкрепена  от Секцията по имунология при Българска академия на науките и Българската асоциация по клинична имунология.

Всички нуждаещи се от консултации, могат да направят предварително записване на телефоните на центровете в Плевен. Заявките за университетската Медико-диагностична лаборатория по имунология се приемат на телефон: 064/886741, а кунсултациите ще се извършват във Втора Клинична База на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” на адрес ул. „Ген. Владимир Вазов” №91,

На 29 април вечерта, имунолозите от трите центъра в града, ще отпразнуват заедно професионалния си празник и ще разрежат традиционната Торта на имунологията. За първи път, денят е честван в Европа през 2005 година, а от 2007 год. се отбелязва в целия свят. Идеята е – популяризиране на имунологията като наука и приложението й в клиничната практика.

Плевенските имунолози – трима доценти и двама асистенти, са сред водещите специалисти в страната в областта на клиничната и репродуктивна имунология.

 

КЛИНИКАТА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ ПРИ УМБАЛ – ПЛЕВЕН С ПОЧЕТЕН ПРИЗ

Клиниката по Ендокринология при УМБАЛ “Д-р Георги Странски” бе удостоена с Грамота за принос към опазване здравето на българския пациент от Националното сдружение на пациентските организации, а началникът на Клиниката доц. д-р Катя Тодорова бе удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото Българите вярват”.
До тази оценка се е стигнало след предварително гласуване в електронни здравни портали и интервюта проведени от водещи здравни журналисти. Номинацията е за приноса на Клиниката по ендокринология за ранната диагностика и превенция на преддиабетните състояния и системното обучение на пациентите с диабет.
Успехът е резултат от съвместната работа на лекари и медицински сестри и е заслужено признание за УМБАЛ „д-р Г. Странски” - Плевен.
Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в Северна България. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна. Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, преддиабетни състояния, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2013 г. в Клиниката са се лекували 895 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над 5000  души. В момента Kлиниката по Ендокринология и болести на обмяната разполага с 15 легла, от които 4 легла са обособени за интензивно болни.
В клиниката работят доцент д-р Катя Тодорова, Началник клиника; четирима главни асистенти: д-р Г. Раянова; д-р Т. Русев; д-р Б. Панчева; д-р В. Кокарешков, един хоноруван асистент д-р С. Ганева и един ординатор- д-р А. Тонева; старша мед.сестра- Катя Хинкова, девет медицински сестри и четирима санитари. Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има  собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. В Клиниката има обособени: Кабинет за обучение на диабетици и Кабинет „Грижи за краката”. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти.
Клиниката по Ендокринология е база за обучение на български и чуждестранни студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари.  Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала в специално пригодена за целта учебна зала.
 
Още статии...
Страница 2 от 19
You are here: Начало