УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОТДЕЛЕНИЕ по ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

Отделението е създадено през 2008г. В него се лекуват спешни и планови пациенти на възраст под и над 18г.от Централна Северна България със заболявания на гръден кош, бял дроб, медиастинум, хранопровод и перикард. Ежегодно се извършват над 900 оперативни интервенции, една трета от които са със среден, голям и много голям обем и сложност. Разполагаме с добре развит ендоскопски сектор, оборудван с най-съвременна техника за диагностика и лечение: пълен комплект за видеоасистирана медиастинална и торакална хирургия, ехограф за интраоперативна диагностика, флексибилен бронхоскоп за миниинвазивни диагностични и терапевтични процедури, ултрасижен и т.н.

Отделението разполага с 15 легла, оборудвани с централна кислородна и вакуумна инсталация със съответните приспособления за подаване на кислород и за аспирация към всяко легло; Поддържа се постоянна готовност за спешна висококвалифицирана гръдно-хирургична помощ.

Специалисти:

1. Д-р Господин Русев Пейков – временно изпълняващ длъжността началник отделение; специалист по обща хирургия, гръдна хирургия, бронхология.

2. Д-р Пламен Видолов - обща хирургия, гръдна хирургия.

3. Д-р Емил Петков –лекар специализант.

4. Д-р Ивайло Събев – лекар.

5. Д-р Цветелина Райчева – обща хирургия

Ст.м.с. Ани Колева

Контакти:

гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ №8А; I-ва клинична база; III-ти етаж

 

сл.тел.064/886 237

 
You are here: Начало ГРЪДНА ХИРУРГИЯ