УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ДРАГИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Днес, 12 май, е Вашият ден, защото е Ваш професионален празник. Приемете моите и на екипа ми благопожелания за здраве, щастие, успехи, благополучие. На този ден всички ние изразяваме благодарността си към Вас и Вашата трудна, но благородна професия, от която зависи здравето на хората. Благодарим Ви, че Ви има, още веднъж честит празник и весело изкарване.

 

ДОЦ.Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ,ДМ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД - ПЛЕВЕН

 

СКЪПИ КОЛЕГИ

 

Приемете моите най-искрени пожелания по случай Международния ден на сестринството -12 май 2017.

С благодарност за вниманието и милосърдието, високата компетентност и професионализъм при грижите за нашите пациенти!

Бъдете всеотдайни в денонощния си труд в името на най-голямата ценност – човешкия живот!

Бъдете здрави и благословени!

 

Главна медицинска сестра

Ивайла Петкова

 

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ

 

Най-сърдечно Ви поздравявам по случай Професионалния празник на работещите в здравеопазването – 7 април! Пожелавам на всички Вас крепко здраве, щастие, лични и професионални успехи. Останете все така всеотдайни в работата си в помощ на хората, защото нашата професия е не само работа, а мисия, спасяваща човешки животи. Затова нека останем верни на своята кауза да се грижим за здравето на хората, като ежедневно я отстояваме с кураж и достойнство.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С УВАЖЕНИЕ

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, Д.М.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УМБАЛ „Д-Р Г. СТРАНСКИ”ЕАД - ПЛЕВЕН

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГ ИЗТОЧНИК

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност (лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина) да продължат и завършат обучението си. Проектът допълва мерките за включване в обучение на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност, реализирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Ще бъдат подкрепени лекари - специализанти по медицина и лекари - специализанти по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и които продължават обучението си в периода на операцията по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основните дейности са свързани с предоставяне на стипендии и изплащане на такси за теоретично и практическо обучение за оставащото време на обучението на специализантите.

Този проект надгражда реализирания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 проект BG051PO001-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“. Чрез неговото изпълнение ще се осигури устойчивост и ще се надградят постигнатите резултати, като се подкрепи продължаването на специализацията на младите лекари за придобиване на специфични за този сектор умения, както и ще осигури по-добри шансове за професионална реализация.

Бюджет: 5 496 628,40 лева.

Период на изпълнение: 22 ноември 2016 г. – 31 декември 2019 г.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари-специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Специфичните цели са подобряване достъпа на 520 лекари за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията на лекарите.

Очаквани резултати:

520 лекари специализанти да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта.

Цялостната информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията за участие в проекта, сроковете за представяне на заявления за участие, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване е публикувана на https://www.mh.government.bg/bg/evropeyski-programi/tekushti-programi-i-proekti/operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g/?edit&language=bg. .

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Срокът за подаване на документи за участие на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти по проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г.

Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. Заявлението за участие в проекта следва да се изпрати и на електронната поща на проекта:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

За контакти:

Антоанета Димова

Ръководител на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

Тел.: 02/ 93 01 266

 

Валентина Лашкова

Технически асистент на проекта и старши експерт в дирекция "Международни дейности, проекти и програми"

Тел.: 02/ 93 01 205

 

Ел. поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

 

В Университетската болница в Плевен разиграха ситуация на действие при евентуален терористичен акт

Медиците от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен участваха в учебно мероприятие, което имаше за цел да припомни и обучи медицинския персонал как се действа при пожар и обгазяване, възникнали вследствие на терористичен акт – бомбен атентат. Обучението бе водено от д-р Петко Стефановски, началник на Спешно отделение към болницата, като в него участваха и пожарникари. Д-р Стефановски изясни, че независимо дали има бомбен атентат в града, в близост до болницата или направо в сградите й, медицинският персонал трябва да знае какви са полевите действия и стъпки, които трябва да предприеме, натъкне ли се на пострадал. Д-р Стефановски демонстрира и защитното облекло, което трябва да бъде сложено заедно с противогаз при наличие на контакт със заразно болни или ако е пусната така нареч. „мръсна бомба”, която заразява хората с опасни болести. Пожарникарите пък разясниха какво се прави при настъпване на пожар, какви са първоначалните действия, които трябва да предприеме персоналът на болницата, и демонстрираха как се гаси пожар с двата видя пожарогасители, с които УМБАЛ разполага – прахов и Co 2 пожарогасител. Специалисти разясниха,че при евентуален пожар веднага се сигнализира на тел. 112 и за около 3-4 минути пожарникарите са на място. Обучението по предприемане на действия при евентуална авария или възникнал терористичен акт е част от много подобни мероприятия в болницата, които целят постигане на безопасни условия на труд.

 

 
Страница 1 от 24
You are here: Начало